Warunki handlowe

Warunki handlowe

Format  Sp. z o.o.  współpracuje wyłącznie z Kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą w dowolnej formie.

 

Rejestracja klientów

W celu podjęcia współpracy z Format Sp. z o.o. należy wypełnić formularz w systemie onlineFORMAT lub pobrać formularz rejestracji i przesłać go na adres handlowy@format.com.pl  lub faxem na numer 022 463 52 99.

Następnie otrzymacie Państwo mailem wzór umowy o współpracy oraz listę wymaganych dokumentów. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach i podpisać.  Na umowie wymagany jest podpis osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Użytkownika. Komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanymi umowami należy odesłać drogą pocztową na adres:

 

Format Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 130

02-456 Warszawa

Z dopiskiem „Rejestracja”

 

Po dostarczeniu do Format Sp. z  o.o. dokumentów, ich weryfikacji i wprowadzeniu danych do systemu, zostaniecie Państwo poinformowani o nadanym numerze w systemie Format oraz przyznanym loginie i haśle w systemie onlineFORMAT.

Po podpisaniu, jeden egzemplarz umowy zostanie do Państwa zwrócony również droga pocztową. Wszelkie pytania w przypadku trudności bądź wątpliwości przy rejestracji należy kierować na adres email: handlowy@format.com.pl.

 

Składanie zamówień

Realizacją zamówień zajmuje się Dział Handlowy Format Sp. z o.o. pozostający do dyspozycji Klientów w godzinach 9.00 - 17.00.

Format Sp. z o.o. akceptuje wyłącznie zamówienia pisemne (mail - handlowy@format.com.pl) , (fax 022 463 52 99) lub zamówienia złożone za pośrednictwem onlineFORMAT i każde z nich traktowane jako zobowiązanie się do odbioru zamówionego towaru. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną o przewidywanym terminie otrzymania przesyłki. Na ten termin wpływ mają: czas kompletowania towaru, wybrana forma płatności, czynności magazynowe oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 

Warunki Płatności

Po złożeniu zamówienia Klient ma możliwość wyboru formy płatności.

- zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po wpłynięciu przedpłaty na rachunek w wysokości 100% wartości brutto złożonego  

  zamówienia,

- zamówienie może być zrealizowane "za pobraniem" (za dodatkową opłatą 10 PLN) - płatność wartości brutto złożonego

  zamówienia przy odbiorze, do rąk dostarczającego towar kuriera, gdy wartość zamówienia nie przekracza 10.000 PLN brutto.

- zamówienie może być zrealizowane przy płatności gotówkowej w kasie firmy Format, przy odbiorze osobistym, gdy wartość

  zamówienia nie przekracza 10.000 PLN brutto.

- zamówienie może być zrealizowane w granicach dostępnego limitu kredytowego na odroczoną płatność ale tylko w przypadku  

  braku przeterminowanych płatności, a  w przypadku braku wolnego limitu kredytowego zamówienie jest realizowane po

  wpłynięciu na rachunek Format Sp. kwoty na pokrycie bieżącego zamówienia.

 

Warunki Kredytownia

Klienci systematycznie współpracujący z firmą  Format Sp. z o.o. mogą starać się o przyznanie odroczonego terminu płatności oraz limitu kredytu kupieckiego przy czym wysokość przyznawanego limitu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie.
Warunkiem koniecznym do ubiegania się o kredyt jest złożenie wniosku o nadanie limitu kredytowego i w uzasadnionych przypadkach standardowych zabezpieczeń jakimi są weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowych niestandardowych dokumentów takich jak opinia bankowa, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub ZUS czy referencje partnerów handlowych.

Wszelkie pytania i wątpliwości w kwestii warunków kredytowania prosimy kierować na adres email: handlowy@format.com.pl

Zapytaj o cenę
Trwa wysyłanie wiadomości...

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Wiadomość NIE została wysłana. Prosimy wypełnić prawidłowo wszystkie pola.
Wiadomość NIE została wysłana. Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Produkt

Konfiguracja

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nazwa firmy
Treść wiadomości